Чому Карла Маркса не друкували в СРСР?.. Ні, не цілком. Одну книжечку не друкували. Чи не видавали? Чи не перекладали? Чи не згадували? Одну, але знакову. Ту, в якій Маркс проаналізував історію Росії. Що ж він там такого жахливого написав, що її в совку не видавали?

«Чудь і чудь колом», – написав він. – Росія – це Московія, яка виникла після розпаду Золотої Орди. Він написав, що колиска Московії – «криваве болото монгольського рабства, а не сувора слава епохи норманів». Маркс написав, що політика Росії продовжувала політику Орди, а не політику Русі.

Що Московія (майбутня Росія) була правонаступницею НЕ Русі, а Золотої Орди. Простіше кажучи, він виявив брехню імперських істориків, про що і написав.
Ця книга називається «Секретна дипломатія XVIII сто­літ­тя». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen century. London, 1899.

ПОЯВА РУСІ
Русь – як державу з центром у Києві – створили племена полян. Поляни давно жили на правому березі середньої течії Дніпра. І Київську землю (землю полян) задовго до створення держави називали Руссю. Полянські міста: Київ, Чернігів, Переяслав. З часом поляни об’єдналися з іншими слов’янськими племенами.
Древлян, сіверян, дреговичів, радимичів, в’ятичів, кривичів, ільменських словен. Об’єднавшись, асимілювавшись, ці вісім племінних союзів, стали основою Русі. Ось цю загальну народність пізніше і стали називати русинами. Руси або русини були основою Русі, з центром у Києві.
Як би тепер сказали, це була титульна народність Русі.

РУСЬ ІМПЕРСЬКА
Русь з центром у Києві була свого роду імперською державою. Був центр (Київ та Київщина) і були колонії, які платили русинам данину. Серед тих, хто платив данину, були й литовські племена, і фінно-угорські.
З літопису Нестора: «А се суть инии язіці, иже дань дають Русі: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черем, Морьдва, Перм, Печера, Ям, Литва, Зимигола, Корсь, Норома, Либь: сі суть свою мову маючи, від коліна Афетова, іже живуть в країнах полунощних».
Всі завойовані землі теж вважалися Руссю. Але населення цих колоній не було етнічно русинами. І самі себе вони русинами не вважали. Вони були «руськими людьми» тільки в тому сенсі, що данину Русі платили. Ну і віри однієї були (церква загальна), після того як Русь ці племена завоювала. Культурний вплив був таким.
Руссю у вузькому сенсі довго вважалася тільки Київщина. Потім ще Чернігівщина і Переяславщина етнічно стали Руссю. І набагато пізніше (наприкінці XII століття) русинами стали жителі Галичини і Волині. Потім Руссю стали називати Галицько-Волинське князівство. Більше русинів ніде не було. І ніякої іншої Русі більше не було.

Чудь (угро-фінських племен)
Фінно-угри, які платили Русі данину, проживали між Волгою і Окою, в Приураллі. На Русі ці території називали Заліссям. Це центральна частина сучасної Росії. Залісся до Русі приєднали десь у X–XI столітті. На той час Русь вже століття-два як існувала. І русини сформувалися як етнос.
Точних даних про завоювання Залісся немає. Відомо тільки, що не відразу його завоювали, а коли Русь зміцніла. Коли «завоювалка» з’явилася.
В кінці XI століття в Заліссі утворилося окреме князівство: Ростово-Суздальське. У ньому було два центри: Ростов і Суздаль. У XII столітті з’явився ще один центр: Володимир. Саме це землі в літературі XIX століття називають Ростово-Суздальською або Володимиро-Суздальською Руссю.
Але нема і не було в літописах багатьох Русей: Київської, Північної або Сіробуромалинової. Тим більше Ростово-Суздальської або Володимиро-Суздальської Русі. Це історики Російської імперії в XIX столітті понавигадували. «Київська Русь» – така ж штучна назва, як і «Росія». Русь була тільки одна. І вона так і називалася «Русь». Ось так просто.

ФОРМУВАННЯ МОСКОВИТСЬКОГО (РОСІЙСЬКОГО) ЕТНОСУ
У X столітті Ростово-Суздальська земля була в основному заселена фінськими племенами. На цих землях і почав формуватися етнос сучасного російського народу.
Як будь-яка метрополія, Київ впливав на завойовані народи. Слов’янські переселенці на Залісся, звичайно, перемішалися з фінськими племенами.
І, звичайно, фінно-угри та інші племена з часом обрусинилися.
І мову вони переймали, і віру православну. Але досі російська глибинка зберігає історію фіно-угрів, а не слов’ян. Ось тут про це писали, і тут, і тут, і тут.
Російський народний костюм нічого спільного зі слов’янським одягом не має. Фольклор московитський теж нетиповий для слов’ян. Вигадки про «самий слов’янський» перший і головний російський народ просто смішні.
Міста на фінно-угорських землях деколи називалися на руський манер. Тим не менше річки і більшість поселень досі зберегли фінські назви. Наприклад, купа річок і приток має фінське закінчення (-ва, що означає «вода»).
Залісся, можна сказати, знаходилося на задвірках Русі. Народності, що населяють його, через непрості умови життя бідували. Торгових шляхів майже не було. Кругом ліси та болота.
Тому Київські князі не вважали ці землі «ласим шматком». На них довго не звертали майже ніякої уваги. Русини зі своїх багатих і теплих країв в Залісся натовп не валили. Переселенців-русинів було мало.
Загалом, Русь в Московію масово ніколи не переїжджала. І Московія спочатку не була руською, а московити не були русинами. Московитський етнос сформувався десь у другій половині XII століття.
Русини як етнос з окремою державою і назвою існували з X століття. Тобто сучасні росіяни – це наймолодший східно-слов’янський етнос. Не старший, а молодший. Не брат, а сусід.
Одна росіянка якось прокоментувала, що «ні, наші предки не угро-фінами, тому що у цих народів зовсім інша будова скелета». Залізний аргумент! А тепер подивіться на фото сучасних фінів. Вгадайте: ким були їхні предки? Та не може бути!

РУСЬ і ЧУДЬ
Самі фінно-угри (чудь) Руссю себе не називали. Вони себе в своїх літописах навпаки протиставляли Русі. Яка колонія не протиставляла би себе чужій їй метрополії?
У Лаврентіївському літописі і в Іпатіївскому добре видно це протиставлення. А в них описані події XII–XIII століття. Тобто навіть в XII столітті і на початку XIII століття Новгород-Суздальська земля не рахувалася Руссю. Ні Ростово-Суздальська земля, ні Рязань, ні Смоленщина, ні Володимирська земля.
Руссю була тільки земля полян, тобто метрополія на Київських землях.
І так, Київ – мати міст руських; мати Русі – землі полянської. І інші міста розширюючоїся Русі, які майбутній Московії ніколи не належали.
Росіяни ж вважають … увага: що їх перша держава (Русь) з’явилася десь на 400 років раніше, ніж вони самі. … І що це була саме їхня держава. Як так вийшло, читайте далі. Поки про татар (монголів) два слова.

ЗАВОЮВАННЯ РУСІ ТАТАРАМИ
На початку XIII століття через міжусобні війни Русь ослабла і впала під натиском татар (монголів). Вони завоювали і Русь, і Польщу, і Угорщину, і північні Балкани. Повернувшись з переможного походу, вони створили свою державу.
Так з’явилася держава Золота Орда, на нижній Волзі. Землі Русі не увійшли в Золоту Орду, як частина держави, а стали її васалами. Тепер Русь сама була змушена платити данину.
Розпад Русі ще більше відділив землі Русі і Залісся одні від одних. І культурно, і етнічно, і політично.

МОСКОВІЯ, АБО МОСКОВСЬКА «ДЕРЖАВА»
Звідки ж взялася Московія? Фінно-угри спочатку були під Руссю, потім під татарською Ордою. Частково під впливом Русі вони обрусинилися, а під впливом Орди – отатарилися. Причому, отатарилися вони дуже сильно.
Але вплив Русі російські історики навмисне перебільшують. А вплив Орди – навмисне применшують. Доходить до смішного: практично заперечують вплив Орди на Московію.
І це при тому, що під Золотою Ордою московитські землі були майже 300 років.
Що нам ці 300 років? Ха-ха! Ми й не помітили! Так ось. Тільки після розпаду Золотої Орди, утворилися: Московське князівство, Казанське ханство, Касимовское ханство, Кримське ханство, Астраханське ханство, Сибірське ханство.
Москва як невелике поселення з цією фінською назвою згадується в збережених писемниках тільки з середини XII століття. У XVI столітті ця назва поширилася на все Московське князівство.
Звичайна справа для тих часів: місто Рим дав назву Римської імперії, Москва – Московської. Власне, тоді саме Московське князівство й з’явилося на міжнародній арені.
Тільки в XVI столітті. Це і є початок російської державності.
Більшість народів Європи, як пише Євген Наконечний, починають свої історію з появи їх незалежних держав у IX–X столітті.
Росіяни, напевно, єдині вважають, що їх перша держава (Русь) з’явилося десь на 400 років раніше, ніж вони самі.
Але було інакше: спочатку московитський етнос з’явився в другій половині XII століття. Потім, в XV століття з’явилося Московська держава, а в XVI – показалося на очі й сусідам.
Про що і писав Маркс (в інтернеті є перекладені уривки): «Здивована Європа, на початку царювання Івана III ледве помічала існування Московії, стиснута між Литвою і татарами, – була приголомшена раптовою появою величезної держави на її східних кордонах» (с)
Отже, Москва, Московія, Московська держава. Правив нею князь, а перший цар московський з’явився в XVII столітті. Тобто спочатку татарського хана замінив князь, а пізніше князя змінив цар.
Центр перенесли до Москви. Але. Знать при московському князі залишилася майже в повному складі татарською. Землі Московія завоювала ординські. І політика Московії була продовженням політики Орди.
Про що, власне, і писав Карл Маркс. І Маркс, і Гумільов, і Платонов. Багато писали насправді. Це Катерина II просто переписала історію (точніше: продовжила цю справу). А у тих істориків, які писали правду, була дуже сумна доля.

ВЕЛИКА ГУБА
Московське князівство було спадкоємцем Володимиро-Суздальського князівства. Яке саме майже 300 років було у складі Золотої Орди. Якщо Московія і була чиєюсь наступницею, то наступницею Золотої Орди. Московія не була і не могла бути спадкоємицею Русі. Яка Русь? Яким боком?
Трубецькой: «Московська держава виникла завдяки татарському ярму. Московські царі, далеко не закінчивши ще «збирання Руської землі», стали збирати землі західного улусу Великої монгольської монархії: Москва стала могутньою державою лише після завоювання Казані, Астрахані та Сибіру. Російський цар став спадкоємцем монгольського хана. «Повалення татарського ярма» звелося до заміни татарського хана православним царем і до перенесення ханської ставки в Москву».
Ось так. З одного боку Московія збирала ординські землі, а з іншого – землі Русі. І до цих пір збирає. Крим – це теж земля колишньої Золотої Орди. Так що Московія оголосила себе наступницею і Русі, і Золотої Орди. Розкотила царську губу на півсвіту, досі підібрати не може.

ЯК З’ЯВИЛАСЯ «РОСІЯ»?
До 1721 офіційно вживалося тільки назва «Москва» або «Московська держава». До цього часу офіційно не було Росії, нібито спадкоємиці Русі. Тому, що до того часу московити ще не встигли вкрасти ні ім’я, ні історію Русі.
Потім свідомо ім’я московської держави змінили. У 1721 Московське царство захопило землі Русі, ім’я Русі та історію Русі. Зробили ребрендинг, що називається: вкрали назву Русь і перетворили її в Росію.
Це назва не народна. Вона штучна.
Але саме з цього почалася міфотворчість Великої Росії або Великоросії. Не минуло й 100 років як Росію-Московію стали називати істинною Руссю. Московитів стали називати росіянами або Великоросами.

РУСИНИ-УКРАЇНЦІ РАПТОМ СТАЛИ «МАЛОРОСАМИ»
Брехня стільки разів повторювалася, що стала здаватися правдою. Але не стала правдою. При цьому завоювання Русі Московією перестало визнаватися. Яке завоювання? Одна земля, один народ.
Хіба можна завоювати свій народ?
Ні. Максимум – об’єднати, зібравши воєдино. Блага справа, так? Брехня, що має початок, але не має кінця. Підлість, аналогічну якій в історії та знайти.
Коли Московія змінила свою назву, русини змінили назву своєї землі. Щоб не отожествляти Русь і Московію, Русь стали частіше називати Україною.
І себе стали частіше називати не русинами, а українцями. Тому що різні народи і називатися повинні по-різному. Тепер русинам-українцям посилено розповідають, що їх не було.
Назви у народу не було, тому народу не було. А народу не було, тому що назви у нього не було. Що держави своєї в русинів-українців не було. Всі ці бла-бла-бла про єдиний народ і братерство – все звідти. З брехні на благо імперії.
Звідки взявся старший брат?
Придумався тільки XX столітті. Тільки в 30-х роках XX століття. Тобто, цьому поняттю всього близько 70 років. Старший брат – це типу росіян українцю, Росія Україна. І всім іншим народам СРСР Росія теж старший брат. Сталін – батько, а Росія – старший брат. Три «слов’янські народи» оголосили рівними, але російських ЗАВЖДИ писали першими. Російський народ був першим серед рівних. Деякі, як відомо, завжди рівніші за інших. Хоча немає. Хіба важлива національність? Ні в якому разі. Тому 5-я графа була обов’язкова до заповнення (національність).
Тому народи СРСР депортували, виходячи з записи в цій графі.
Тому зараз Росія свою агресію в Україні виправдовує «захистом росіян». Неважливо, що в Криму росіян тільки половина. Неважливо, що в східних регіонів України росіян ще менше. Кого хвилюють інші народи і нації? Бачимо тільки росіян, решта посунуться. Міф про першість і старшинство росіян досі пропагується. Як же інакше відновити Російську імперію або подібність СРСР на чолі з Росією? На якій підставі інакше українські землі знову захопити?
Три (не) братні народи
Предки українського народу – це племена, які жили на території сучасної України (волинян, деревлян, галявини, білі хорвати, уличі, тиверці і сіверян) і нікуди не переселялися. У X столітті русини вже сформувалися як окремий етнос.
Племена, що займають територію сучасної Білорусі (дреговичі, кривичі, радимичі змішавшись з балтами, які на цій території оселилися раніше них) стали предками білоруського народу.
Ільменські словени сформували окремий псковско-новгородський етнос, який тільки в XV–XVI столітті був частково знищений, а частково асимільований Москвою.
На землях Залісся слов’янські переселенці перемішалися з фінськими племенами і сформувався наймолодший східно-слов’янські етнос – московити, майбутні росіяни. Це було десь у другій половині XII століття.
Тоді й з’явилися на історичній сцені «Великоросія».
Першим з них був Андрій Боголюбський. Він прославився тим, що зруйнував у 1169 році Київ. Спалював, вбивав, грабував, брав у полон. Свої міста так не знищують. Тільки чужі. Це не було щось типу «громадянської війни» між русинами. Русь і Київ були чужими князю з Залісся і його війську.
До речі, його російська церква не так давно визнала святим. Факти істориків-брехунів, які обгрунтовують великодержавництво, не бентежать. Для цієї мети брехня – найперше засіб. Ломоносов, Міллер, Соловйов, Ключевський, Покровський і купа інших вчених писали, що основа народу Московії – це фінно-угорські племена (чудь). Деякі з них говорили, що в росіянах 1/5 слов’янської крові. І це б все неважливо було, якби самі росіяни не хотіли бути першим і головним слов’янським народом.

На додаток
Московія (Росія) платила данину Кримському Хану, своєму суверену і господарю, правонаступнику Золотої Орди, аж до 1700 року. Цар Московії зустрічав кримського посла на Поклонній горі, садив його на свого коня, сам пішим, під вузду, вів коня з кримським послом в Кремль, садив його на свій трон і вставав перед ним на коліна …
1. Державу з назвою Московія цар Петро I перейменував в Росію аж в 18 столітті, в 1721 році.
2. Плем’я Мокші назвало свою річку Москва, а переклад цієї назви, з мови Мокші, звучить як «брудна вода». Будь-які інші мови Світу не можуть перевести слово Москва. Слово «кремль» – татарське і позначає зміцнення на височини.
З. У середні віки всі картографи Європи писали і проводили кордон Європи уздовж кордонів Русі (Русь – це територія нинішньої України). Московія – улус, зі своїми фінськими народами, завжди була складовою Орди, і її Європа справедливо відносила до Азії.
4. Московія (Росія) платила данину Кримському Хану, Своєму суверену і господарю, який був правонаступником Золотої Орди, аж до 1700 року. Цар Московії зустрічав кримського посла на Поклонній горі, садив його на свого коня, сам пішим, під вузду, вів коня з кримським послом в Кремль, садив його на свій трон і вставав перед ним на коліна (!?).
5. У 1610 році, в Московії на Борисі Годунові (мурза Гудун) закінчилася династія Ченгізидів (нащадків Чингісхана), і на трон звели Олексія Кішку з фінського роду Кобили, а при вінчанні його на Царство церква дала йому прізвище Романов, який нібито «прибув з вічного міста Риму», щоб перетворити Москву на «третій Рим».